^Do góry
 • 1 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 2 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem gimnazjum sportowego i klas sportowych w szkole podstawowej. Wśród naszych absolwentów są m.in.wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu.Od wielu lat przy szkole prężnie działa klub UKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz 13 oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@zsp50.waw.pl, ul. Jagiellonska 7, 03-721 Warszawa
baner

Ocenianie kształtujące

            Od początku II semestru bieżącego roku szkolnego, 10 nauczycielek naszej szkoły rozpoczęło pracę z uczniami metodą oceniania kształtującego.

            Elementy oceniania kształtującego wprowadzane są w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w klasie czwartej i  piątej szkoły podstawowej oraz w 4 klasach gimnazjum.

Na czy polega ocenianie kształtujące? Jakie są jego podstawowe zasady?

 Ocenianie kształtujące:

 1. Jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,

Nauczyciel planując lekcję, przede wszystkim określa jej cele i kryteria oceniania. Przekazuje je uczniom i ściśle się do nich stosuje. Zaplanowany jest również sposób przekazywania uczniom informacji zwrotnej na temat ich pracy.

 

2. Uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,

Nauczyciel uzyskuje od uczniów informację na temat tego, co pomaga im się uczyć i planuje lekcje z uwzględnieniem tych informacji. Uczniowie są równie świadomi tego, czego, jak i tego, jak się uczą. I nauczyciel i uczniowie koncentrują się na procesie, a nie na samym wyniku końcowym.

 

3. Jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego - od planowania po końcową ocenę osiągnięć,

Uczniowie mogą na bieżąco poprawiać i doskonalić swoją pracę i  w konsekwencji - osiągają lepsze efekty i wyniki nauczania.

 

4. Jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki,

Nauczyciel planuje, obserwuje proces uczenia się, analizuje i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego wynikach, przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą ich pracy i osiągnięć. Uczy również uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej. To niezbędne umiejętności skutecznego nauczania.

 

5. Buduje indywidualne relacje nauczyciel – uczeń,

Informacje zwrotne kierowane do ucznia mają charakter indywidualny, są konstruktywne i dotyczą nie osoby, lecz rezultatów jej pracy. Dzięki stosowaniu oceniania kształtującego nauczyciel zawiera z uczniem indywidualny kontrakt, który pomaga mu się uczyć.

 

6. Wpływa na motywację ucznia,

Skupia się na postępach i osiągnięciach, a nie na podkreślaniu niepowodzeń, zachęca uczniów do nauki. Ocenianie chroni autonomię ucznia, dostarcza mu konstruktywnej informacji zwrotnej, w efekcie - ułatwia mu kierowanie własną nauką.

 

7. Wymaga - już na etapie planowania - precyzyjnego określenia kryteriów sukcesu (nacobezu),

Nauczyciel planuje kryteria sukcesu i przekazuje je uczniom. Dotyczą one każdej szkolnej aktywności. Są podawane do każdej lekcji, sprawdzianu, pracy domowej i pracy podczas lekcji.

 

8. Daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać,

Nauczyciel wskazuje silne strony ucznia i doradza, jak je rozwijać; wyraźnie i konstruktywnie informuje o stronach słabych i o tym, jak można je eliminować; stwarza uczniom możliwość poprawienia własnej pracy.

 

9. Uczy oceny koleżeńskiej i samooceny,

Samodzielny uczeń potrafi kształtować swój proces uczenia się: zdobywać nowe umiejętności i wiedzę oraz zaplanować dalsze etapy nauki. Droga do samodzielności prowadzi przez rozwijanie umiejętności samooceny. Nauczyciel zachęca do niej i wyposaża ucznia w stosowne umiejętności.

 

10. Jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia - niezależnie od jego poziomu osiągnięć.

Ocenianie kształtujące można stosować na wszystkich polach nauczania - począwszy od nauczania początkowego aż do nauki na wyższej uczelni. Nauczyciel zauważa i docenia osiągnięcia uczniów i umożliwia każdemu z nich osiągnięcia na najwyższym dostępnym dla niego poziomie

 

 

Podstawowe pojęcia związane z ocenianiem kształtującym

 

 1. Cel/cele lekcji

Nauczyciel określa co uczniowie powinni wiedzieć i potrafi po przeprowadzonej lekcji/dziale oraz po co chce ich tego nauczyć. Cele lekcji są powiązane z wiedzą i umiejętnościami, które uczniowie już posiadają. Duże znaczenie ma też postawienie takiego celu, aby z jednej strony był wyzwaniem dla Twoich uczniów, ale z drugiej możliwe było jego osiągnięcie na jednej lekcji, aby uczeń miał poczucie sukcesu po skończonej pracy.

 1. Nacobezu /na co będę zwracał uwagę/  do lekcji wskazuje, jakie elementy omawiane podczas lekcji/ cyklu zajęć, uczeń powinien opanować, gdyż pojawią się na sprawdzianie/pracy klasowej. Nacobezu może być podawane   odrębnie  do sprawdzianu oraz pracy domowej - zawiera wtedy wskazówki  co będzie oceniane na sprawdzianie, czy w pracy domowej.

 2. 3.      Informacja zwrotna

nformacja dla  ucznia, gdzie w swojejnauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać lukę między stanem obecnym a pożądanym.

Prawidłowa informacja zwrotna, która pomoże uczniowi się doskonalić, powinna zawierać cztery elementy:

 • wskazywać dobre elementy w pracy ucznia,
 • pokazać to, co wymaga poprawy, nad czym uczeń musi jeszcze popracować,
 • dawać wskazówki, jak należy to poprawić,
 • dać wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Informacja zwrotna musi być ściśle powiązana z nacobezu (kryteriami sukcesu) i tylko do niego się odnosić.

 1. 4.       Pytania kluczowe

Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.

 1. 5.       Ocena kształtująca

Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. Towarzyszy ona i pomaga uczniowi w trakcie procesu uczenia się. W ocenianiu kształtującym rozdzielamy ocenę sumującą od kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

 

 

Opracowanie

na podstawie materiałów Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małgorzata Zawadzka

 

Więcej informacji o idei oceniania kształtującego na stronie

http://www.ceo.org.pl/pl/ok