^Do góry
 • 1 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 2 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem gimnazjum sportowego i klas sportowych w szkole podstawowej. Wśród naszych absolwentów są m.in.wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu.Od wielu lat przy szkole prężnie działa klub UKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz 13 oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@zsp50.waw.pl, ul. Jagiellonska 7, 03-721 Warszawa
baner

Konkurs matematyczny ENIGMA

UCZNIOWIE KLAS 4 - 8 !

Zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym ENIGMA+. Etap szkolny odbędzie się 21.02.2019r. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki do czwartku 14.02. Najlepszych dwóch uczniów z każdego poziomu klas przejdzie do II - międzydzielnicowego etapu. 

 

Życzymy powodzenia

nauczyciele matematyki

 

REGULAMIN MIĘDZYDZIELNICOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

ENIGMA+”

Dla klas IV – VIII

z dzielnic Pragi Północ i Targówka

 

 

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.
 2. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia uczniów.
 3. Rozwijanie współpracy i integracja środowiska nauczycieli matematyki szkół podstawowych.
 4. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

       ETAP I - SZKOLNY

 1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa złożona z trzech osób powołanych przez Dyrektora Szkoły. Przewodniczącym komisji jest Szkolny Koordynator Konkursu.
 2. W jednej ławce muszą siedzieć uczniowie z różnych poziomów.
 3. Czas trwania konkursu: 60 minut.
 4. Uczniowie rozwiązują cztery zadania otwarte – jednakowo punktowane.
 1. Do finału przechodzi po dwóch uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, do drugiego etapu kwalifikują się wszyscy ci uczestnicy konkursu, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów).

 

ETAP II – FINAŁ

 1. Etap ten odbywa się w Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 7
  i składa się z dwóch części.
 2. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.
 3. W jednej ławce muszą siedzieć uczniowie z różnych poziomów.
 4. Czas trwania konkursu:
 • część pierwsza  60 minut - uczniowie rozwiązują cztery zadania otwarte – jednakowo punktowane.

Po zakończeniu pierwszej części, komisja przystępuje do sprawdzania prac konkursowych,
a uczniowie po przerwie rozpoczynają część drugą.

Nad prawidłowym przebiegiem II części konkursu będą czuwały osoby wyznaczone przez Dyrektora SP nr 50.

 • Część druga 90 minut – uczniowie rozwiązują szyfr.

I etap – należy obliczyć działanie arytmetyczne (kolejność wykonywania działań).
             Za prawidłowe rozwiązanie  przyznajemy – punkty:

       Prawidłowe rozwiązanie za pierwszym podejściem – 3 pkt i prawo przejścia do etapu II

       Prawidłowe rozwiązanie za drugim podejściem – 2 pkt i prawo przejścia do etapu II

       Prawidłowe rozwiązanie za trzecim podejściem – 1 pkt i prawo przejścia do etapu II

       Prawidłowe rozwiązanie za kolejnym podejściem – prawo przejścia do etapu II

 

II etap - należy uzupełnić Sudoku

            Za prawidłowe rozwiązanie  przyznajemy – punkty:

       Prawidłowe rozwiązanie za pierwszym podejściem – 3 pkt i prawo przejścia do etapu III

       Prawidłowe rozwiązanie za drugim podejściem – 2 pkt i prawo przejścia do etapu III

       Prawidłowe rozwiązanie za trzecim podejściem – 1 pkt i prawo przejścia do etapu

       Prawidłowe rozwiązanie za kolejnym podejściem – prawo przejścia do etapu III

 

III etap - należy przenieść litery zgodnie z podanym kluczem.

Pierwsze pięć osób, które rozwiążą szyfr otrzymują dodatkowe punkty.

 Zasady przyznawania dodatkowych punktów:

    - 1 osoba – 5 punktów

    - 2 osoba – 4 punkty

    - 3 osoba – 3 punkty

    - 4 osoba – 2 punkty

    - 5 osoba – 1 punkt

Punkty otrzymane w drugiej części sumują się z punktami z zadań.

 

 1. Dla każdego finalisty konkursu przewidziane są dyplomy.
 2. Dla laureatów trzech najlepszych prac na każdym poziomie przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla  wszystkich pozostałych uczniów do III miejsca włącznie: dyplomy i upominki.
 3. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają pisemne podziękowania.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 1. Zakres materiału obowiązującego w konkursie podany jest w załączniku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII ze szkół zgłoszonych do konkursu do dnia 14.02.2019 r.
 2. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować w czasie trwania konkursu.
 3. Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs, podręczników, książek oraz wszelkich urządzeń elektronicznych.
 4. Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – eliminacje szkolne – 19.02.2019 r.

II etap – finał –04 .04.2019 r.

 1. I etap odbywa się w macierzystej szkole ucznia, finał odbywa się w placówce organizatora: Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie.
 2. Dokumentacja związana z konkursem (protokoły, finałowe prace uczniów) przechowywana jest u  organizatora do dnia, w którym odbywa się gala rozdania nagród.
 3. Zadania na I etap szkoły wraz z protokołem, punktacją i przykładowymi rozwiązaniami, szkoły otrzymują drogą mailową na adres podany przez Szkolnego Koordynatora Konkursu, w piątek 15.02.2019r.
 4. Szkoły przesyłają protokół z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do finału do 01.03.2019 r.
 5. Na finał uczniowie przychodzą wraz ze swoim nauczycielem matematyki, który jest jednocześnie członkiem Komisji Konkursowej.
 1. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawowa nr 50 oraz akceptację zapisów Regulaminu Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
  i przebiegiem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Warszawie.
 3.  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4.  Dane osobowe w zakresie imion i nazwisk dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, adresu szkoły, przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na udział w konkursie,
  w tym na opublikowanie danych dziecka wraz z wynikami konkursu na kolejnych jego etapach na stronie internetowej szkoły.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednakże jej cofnięcie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego udziału w konkursie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji dotyczącej konkursu.
 8. Dane osobowe będą przekazywane szkołom biorącym udział w konkursie.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

19. Skład komisji konkursowej II etapu:

Przewodnicząca: Anna Bednarska

Członkowie: nauczyciele obecni na finale konkursu.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników poprzez  przesłanie drogą mailową informacji do szkolnego koordynatora konkursu.

 


Załącznik

 

KLASA  IV

 

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ETAPIE SZKOLNYM :

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania sposobem pisemnym oraz kolejność wykonywania działań. Dzielenie z resztą.
 2. Znajomość liczb rzymskich z uwzględnieniem znaków: I,V,X,L,C,D,M.
 3. Znajomość oraz umiejętność zamiany jednostek: monetarnych, długości, masy i czasu (w tym obliczenia czasowe).
 4. Obliczanie obwodu prostokąta oraz wykorzystanie tej umiejętności w rozwiązaniu zadania tekstowego.
 5. Rozpoznawanie figur kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło i okrąg.
 6. Wzajemne położenie prostych i odcinków.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

PONADTO W II ETAPIE KONKURSU:

 

 1. Mierzenie, rysowanie i rozpoznawanie kątów.
 2. Obliczanie pola prostokąta. Zależności między jednostkami.  
 3. Skala i plan

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

 1. Umiejętność rozwiązania Sudoku.

 

 

 

 

 

 

KLASA  V

 

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ETAPIE SZKOLNYM :

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania sposobem pisemnym oraz kolejność wykonywania działań. Dzielenie z resztą.
 2. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania na ułamkach zwykłych oraz kolejność wykonywania działań.
 3. Znajomość liczb rzymskich z uwzględnieniem znaków: I,V,X,L,C,D,M.
 4. Własności liczb naturalnych, w tym wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 oraz przez 6, 8, 18 itp.
 5. Obliczanie NWW i NWD.
 6. Znajomość oraz umiejętność zamiany jednostek: monetarnych, długości, masy i czasu (w tym obliczenia czasowe).
 7. Obliczanie obwodu i pola prostokąta. Zależności między jednostkami.
 8. Rozpoznawanie figur kwadrat, prostokąt, trójkąt- rodzaje, własności oraz koło i okrąg.
 9. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
 10. Mierzenie, rysowanie i rozpoznawanie kątów.
 11. Skala i plan.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

 

PONADTO W II ETAPIE KONKURSU:

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania na ułamkach dziesiętnych oraz kolejność wykonywania działań.
 2. Własności figur płaskich, figury przystające.
 3. Pola wielokątów. Zależności między jednostkami.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

 1. Umiejętność rozwiązania Sudoku.

 

 

 

 

 

 

KLASA  VI

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ETAPIE SZKOLNYM:

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz kolejność wykonywania działań.
 2. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Przybliżenia dziesiętne.
 3. Obliczanie części danej całości oraz wyznaczanie całości, z której określono część za pomocą ułamka.
 4. Znajomość liczb rzymskich z uwzględnieniem znaków: I,V,X,L,C,D,M.
 5. Własności liczb naturalnych, w tym wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 oraz przez 6, 8, 18 itp., NWW i NWD
 6. Znajomość oraz umiejętność zamiany jednostek: monetarnych, długości, masy i czasu (w tym obliczenia czasowe).
 7. Obliczanie obwodu i pola wielokątów. Zależności między jednostkami.
 8. Znajomość własności figur płaskich.
 9. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
 10. Mierzenie, rysowanie i rozpoznawanie kątów.
 11. Skala i plan.
 12. Pole powierzchni i objętość graniastosłupów. Zależności między jednostkami.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

 

 

PONADTO W II ETAPIE KONKURSU:

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania na liczbach wymiernych oraz kolejność wykonywania działań.
 2.  Wartość bezwzględna liczby.
 3. Obliczanie średniej arytmetycznej.
 4.  Procenty i diagramy procentowe.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych

 

 1. Umiejętność rozwiązania Sudoku.

 

 

 

 

 

 

KLASA  VII

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ETAPIE SZKOLNYM:

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i potęgowanie -  działania na liczbach wymiernych oraz kolejność wykonywania działań.
 2. Wartość bezwzględna liczby
 3. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Przybliżenia dziesiętne.
 4. Obliczanie średniej arytmetycznej.
 5. Obliczanie części danej całości oraz wyznaczanie całości, z której określono część za pomocą ułamka.
 6. Znajomość liczb rzymskich z uwzględnieniem znaków: I,V,X,L,C,D,M.
 7. Własności liczb naturalnych, w tym wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 oraz przez 6, 8, 18 itp., NWW i NWD
 8. Znajomość oraz umiejętność zamiany jednostek: monetarnych, długości, masy i czasu (w tym obliczenia czasowe).
 9. Procenty i diagramy procentowe.
 10. Obliczanie procentu danej wielkości oraz obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
 11. Obliczanie, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a
 12. Obliczanie obwodu i pola wielokątów. Zależności między jednostkami.
 13. Znajomość własności figur płaskich.
 14. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
 15. Mierzenie, rysowanie i rozpoznawanie kątów.
 16. Skala i plan.
 17. Pole powierzchni i objętość graniastosłupów. Zależności między jednostkami.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Wnioskowanie na podstawie dostrzeżonych regularności i znajomości reguł matematycznych.
Stosowanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

;

PONADTO W II ETAPIE KONKURSU:

 

 

 1. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. (bez wzorów skróconego mnożenia)
 2. Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych
 3. Rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 4. Umiejętność rozwiązania Sudoku.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Wnioskowanie na podstawie dostrzeżonych regularności i znajomości reguł matematycznych.
Stosowanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA  VIII

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE W ETAPIE SZKOLNYM:

 

 1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie i pierwiastkowanie -  działania na liczbach wymiernych oraz kolejność wykonywania działań.
 2. Wartość bezwzględna liczby.
 3. Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Przybliżenia dziesiętne.
 4. Obliczanie średniej arytmetycznej.
 5. Obliczanie części danej całości oraz wyznaczanie całości, z której określono część za pomocą ułamka.
 6. Znajomość liczb rzymskich z uwzględnieniem znaków: I,V,X,L,C,D,M.
 7. Własności liczb naturalnych, w tym wielokrotności, dzielniki, liczby pierwsze i złożone, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 100 oraz przez 6, 8, 18 itp., NWW i NWD
 8. Znajomość oraz umiejętność zamiany jednostek: monetarnych, długości, masy i czasu (w tym obliczenia czasowe).
 9. Działania na potęgach i pierwiastkach. Notacja wykładnicza.
 10. Procenty i diagramy procentowe.
 11. Obliczanie procentu danej wielkości oraz obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
 12. Obliczanie, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a
 13. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich. (bez wzorów skróconego mnożenia)
 14. Obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych
 15. Rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 16. Obliczanie obwodu i pola wielokątów. Zależności między jednostkami.
 17. Znajomość własności figur płaskich.
 18. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
 19. Mierzenie, rysowanie i rozpoznawanie kątów.
 20. Obliczanie długości okręgu i pola koła.
 21. Skala i plan.
 22. Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.
 23. Pole powierzchni i objętość graniastosłupów. Zależności między jednostkami.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Wnioskowanie na podstawie dostrzeżonych regularności i znajomości reguł matematycznych.
Stosowanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

PONADTO W II ETAPIE KONKURSU:

 

 

 1. Proporcjonalność prosta i odwrotna.
 2. Stosowanie obliczeń procentowych i promilowych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości, obliczania VAT, lokat bankowych.
 3. Obliczanie prawdopodobieństw.
 4. Dowody geometryczne.
 5. Umiejętność rozwiązania Sudoku.

 

Wykorzystanie w/w umiejętności w rozwiązywaniu zadań tekstowych.
Wnioskowanie na podstawie dostrzeżonych regularności i znajomości reguł matematycznych.
Stosowanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.