^Do góry
 • 1 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 2 Witamy w naszej szkole
  Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 50 imienia Królowej Jadwigi z oddziałami sportowymi oraz klasą 7 dwujęzyczną z rozszerzonym programem matematyki. Klasa prowadzona we współpracy z VIII LO im. Władysława IV. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziomem nauczania oraz sukcesy sportowe.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem gimnazjum sportowego i klas sportowych w szkole podstawowej. Wśród naszych absolwentów są m.in.wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu.Od wielu lat przy szkole prężnie działa klub UKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz 13 oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@zsp50.waw.pl, ul. Jagiellonska 7, 03-721 Warszawa
baner

 

 

 

Podręczniki 2018/2019

Zapraszamy do galerii

Współpraca

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

 

Spot reklamowy szkoły


Film gimnazjum sportowego:

EKO -GRY

 Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2019/2020

Oddziały przedszkolne

Klasy pierwsze:

 •  - ogólna z innowacją z j. angielskiego
 •  - sportowe o profilu: pływanie, minikoszykówka

Klasy czwarte sportowe:

 •  - pływanie

Klasa siódma dwujęzyczna z rozszerzonym programem matematyki
we współpracy z VIII LO im. Władysława IV


 

 ~ Historia szkoły od momentu powstania, do czasów teraźniejszych. ~

Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istniała już w 1925r.

    Kierownikiem szkoły od 1926 był W. Starzyński - brat przedwojennego prezydenta stolicy - Stefana Starzyńskiego.

    Pierwszą siedzibą SP nr 50 był 3-piętrowy budynek przy ul. Skaryszewskiej 15.

    W roku szkolnym 1934/35 szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Zamoyskiego 47/49. Nowy gmach był wyposażony w nowoczesne - jak na ten okres - urządzenia: centralne ogrzewanie, natryski, gabinet stomatologiczny i pokój higienistki.     Każdy uczeń objęty był badaniami lekarskimi.

    Na parterze znajdowała się duża, dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Sale lekcyjne mieściły się w dwóch częściach: aryjskiej i żydowskiej. Były przestronne, widne, z ławkami dostosowanymi do wzrostu uczniów.

    We wrześniu 1939 roku, gdy budynek szkoły zajęli Niemcy, zajęcia przeniesiono do pomieszczenia przy ulicy Inżynierskiej 10, potem przy Gocławskiej, a następnie przy Targowej 15. Zajęcia odbywały się do godzin porannych, aż do godziny policyjnej. Nauczyciele korzystali z przedwojennych podręczników, pomimo wprowadzonych przez władze niemieckie obowiązkowych czasopism "Stern".

 

W niepodległej Polsce

    Po odzyskaniu niepodległości, w roku szkolnym 1944/45 szkołę przeniesiono do pałacyku między ulicą brukową a Szeroką, potem do baraku przy ulicy K.Wójcika 23 ( róg Floriańskiej ), a następnie do czynszowej kamienicy przy ulicy K.Wójcika 5.

Kierownikiem placówki był Ignacy Frankowski. Nauczycielkami były wówczas m.in. Jadwiga Brzozowska oraz Jadwiga Gronostajska.

    Od września 1964 r. na kierownika szkoły powołano Jerzego Schabowskiego, na jego zastępcę zaś Józefa Stelmaszczyk ( dotychczasowego kierownika szkoły nr 65 ).

Szóstego stycznia 1965 r. uczniowie otrzymali nową siedzibę w gmachu - Pomniku Tysiąclecia przy ul. Jagiellońskiej 3/5. W nowej siedzibie spotkali się uczniowie dawnych szkół nr 50, 51, 65.

Oficjalne otwarcie szkoły i nadanie imienia Karola Wójcika miało miejsce 19.01.1965 roku z udziałem Kuratora Oświaty Jerzego Kuberskiego, przedstawicieli dzielnicowych władz oświatowych i Genowefy Wójcik - wdowy po patronie. Odczytano akt nadania imienia i odsłonięto tablicę pamiątkową. Program artystyczny i wystawa prac uczniowskich uświetniły uroczystość. Fakt tego wydarzenia został odnotowany w "Ekspresie Wieczornym".

W następnym roku szkolnym szkoła otrzymała sztandar.

    W latach 1965-69 uczniom opuszczającym mury szkolne organizowano kilkudniowe wycieczki zagraniczne.

W 1965 r. uczniowie gościli 15-osobową grupę młodzieży węgierskiej. W tym samym roku grono pedagogiczne podjęło się nauczania problemowego przy zastosowaniu środków audiowizualnych ( wg programu dr A.Fleminga ). Rok szkolny 1966/67 rozpoczęto pod hasłem "O bezpieczną drogę dziecka do szkoły". Rada Pedagogiczna - jako eksperyment -podjęła pracę pod hasłem "Prawo maluchów do wychowania fizycznego" ( m.in. ferie wiosenne przeznaczono na kurs narciarski dla klas IV w Zakopanem, uczniom klas I - IV udostępniono w szerszym zakresie salę gimnastyczną ). Eksperyment oceniono jako udany. Informacje o nim ukazały się w prasie warszawskiej. W czerwcu 1968 r. nauczyciele wychowania fizycznego pod kierownictwem Anny Złotkiewicz przygotowali dwa pokazy gimnastyczne prezentowane m.in. gościom z Austrii, Norwegii i Francji. Kolejnym eksperymentem było wprowadzenie pod kierunkiem Jadwigi Gronostajskiej zróżnicowanej oceny zachowania.

    W roku szkolnym 1971/72 szkołę odwiedziły grupy nauczycieli amerykańskich i rosyjskich.

    W 1983 roku, 25-lecie istnienia obchodził Szczep 260 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Maćka Kolke. Jego założycielem i opiekunem był harcmistrz Aleksander Soliński.

    We wrześniu 1986 roku na emeryturę odszedł dyrektor Jerzy Schabowski. Jego miejsce zajęła Barbara Biczewska, a zastępcą została Teresa Godlewska.

W związku z ciągłym niedogrzaniem powierzchni pomieszczeń został zmieniony system ogrzewania. Budynek podłączono do centralnej sieci miejskiej. Powstała tradycja ( kultywowana do dzisiaj ) szkolnych spotkań wigilijnych i wielkanocnych.

    W roku 1990 powołana została Rada Szkoły oraz stanowisko pedagoga, które objęła Grażyna Liberadzka.

    Od września 1991 r. po odejściu na emeryturę Barbary Biczewskiej, funkcję dyrektora objęła Anna Jarecka, a zastępcy Halina Gontarz. Przy zaangażowaniu sił rodziców i uczniów odnowione zostały sale lekcyjne, hole, korytarz, szatnia, pokój nauczycielski, zakończony został remont sali gimnastycznej i zaplecza.

     Rok 1991 zapoczątkował nowy okres systematycznej pracy nad wychowaniem uczniów, w celu przeciwdziałania zgubnemu wpływowi środowiska praskiego. Służyć temu miała bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, zajęcia reedukacyjne, sportowe. W wyniku działalności gospodarczej uzyskano dodatkowe środki na zakup nowych mebli, telefonów, kserografu, pomocy dydaktycznych. Rozpoczęto prace nad urządzaniem klas - pracowni.

    We wrześniu 1992 r. powstała pracownia komputerowa. Kontynuowane było wyposażenie pracowni i zazielenienie terenu przyszkolnego. Wprowadzone zostały lekcje muzealne i żywe lekcje biologii. W celu zapobiegania niepowodzeniom uczniów, nawiązana została współpraca z Poradnią Wychowawczą - Zawodową, TPD i kuratorami sądowymi. Dzięki staraniom pedagoga - poprzez TPD - pozyskano opiekunów i sponsorów zagranicznych dla wielu uczniów z rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego. Trwała praca mająca na celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci na ulicy. Na najbliższym przejściu przy szkole zostały ustawione światła sygnalizacyjno-pulsacyjne.

    Rok 1993/94 przyniósł kolejne nowości. Naukę języków obcych dzieci rozpoczęły w nowym laboratorium językowym wyposażonym w 17 kabin, słuchawki i sprzęt audiowizualny. Dla uczniów klas I - III zorganizowano gimnastykę korekcyjną w nowootwartej salce gimnastycznej. W gmachu szkoły zainstalowano nowoczesny system alarmowy. Na każdym piętrze urządzone zostały sale audiowizualne. Sukcesywnie doposażało się pracownie. Skomputeryzowana została sala sekretariatu. Dzięki staraniom dyrekcji większość zajęć pozalekcyjnych od roku szkolnego 1993/94 finansuje dzielnica, zwiększając w ten sposób udział w zajęciach dzieci z rodzin ubogich. Efektem szerokiej gamy zajęć była "Wielka gala" - przegląd działalności artystycznej, na scenie teatru "Baj". W wielu klasach nauczania początkowego wprowadzona została nauka języków obcych ( angielskiego, włoskiego ). W niektórych klasach I - III rozpoczęto nauczanie blokowe.

    W roku szkolnym 1995/96 ważną datą był 400-lecie stołeczności Warszawy. Uczniowie z powodzeniem uczestniczyli w dzielnicowym konkursie poświęconym historii Warszawy ( nasza drużyna zdobyła II miejsce i jedno indywidualne wyróżnienie ). Sukcesem okazał się również konkurs plastyczny poświęcony tej samej tematyce - uczniowie naszej szkoły zdobyli komplet pierwszych nagród. Z nagrodami wrócili także uczniowie klas  V - VI, którzy zwyciężyli podczas pierwszego dnia wiosny na najbardziej atrakcyjne i kolorowe przebranie. Pięć uczennic  klasy VIII b zachęconych do działu w zajęciach "Domy Pracy Twórczej Dzieci" w pracowni literackiej Danuty Wawiłow doczekało się wydania swoich wierszy w książeczce pt. "Mieszkam w domu gwiazd".

    Szkoła mogła poszczycić się też innymi sukcesami. Dzięki ciągłej pracy całego zespołu pedagogicznego zmniejszyła się liczba uczniów promowanych warunkowo. O wielu pedagogach można powiedzieć, że to ludzie wielkiej pasji i charakteru. Mają osiągnięcia - laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Największą ich ilością może się poszczycić długoletni matematyk - Krystyna Stępniewska.

    Rok szkolny 1995/96 zakończył się radosną wiadomości - szkoła będzie odnawiana. Podczas wakacji przeprowadzono generalny remont budynku. Ściany zewnętrzne zostały ocieplone i wykonano nową elewację, zabezpieczono dach i wymieniono rynny. Wewnątrz założono nową instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewczą. Gmach wyposażono w nowoczesne okna i estetyczne drewniane drzwi. Odmalowane zostały sale lekcyjne, sala gimnastyczna i wszystkie pozostałe pomieszczenia. W łazienkach zainstalowano nowe urządzenia sanitarne, ściany pokryto piękną glazurą, a podłogi wyłożono dopasowaną kolorystycznie terakotą. Przy sali gimnastycznej wyremontowano kabiny z natryskami. W kuchni została poprawiona wentylacja, położono glazurę i terakotę. Kupiono nowe meble. To wszystko było możliwe dzięki przychylności władz gminy, a przede wszystkim Dyrekcji Zarządu Dzielnicy Praga Północ - Jerzemu Hertelowi i Ireneuszowi Tonderze.

    Zajęcia we wrześniu 1996 roku rozpoczęły się w czystych, pachnących salach. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z działalności gospodarczej zakupiono nowe karnisze, firanki, zasłony oraz szafki i krzesła do pokoju nauczycielskiego i sal lekcyjnych. Środki otrzymane z budżetu Dzielnicy Praga Północ sprawiły, że całkowicie nowy wystrój otrzymała świetlica. Została urządzona pracownia matematyczna. Rytm życia szkoły wyznaczają kolejne lata - zmieniają się uczniowie, nauczyciele, pojawiają się nowe pomysły, obchodzimy kolejne rocznice ważnych wydarzeń.

    W roku szkolnym 1996/97 zmienił się nie tylko wystrój naszej szkoły, wprowadzono również wiele nowości. Jak pierwsza szkoła na Pradze przystąpiliśmy do programu "Promocja Zdrowia", mającego na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Realizowany jest program "Bezpieczna szkoła, a w wybranych klasach VI - VIII program "7 kroków" związany z profilaktyką uzależnień. Uczniowie klas VIII rozpoczynają naukę według nowego programu wiedzy o społeczeństwie ( tzw. kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej ). Jednak szkoła to nie tylko lekcje, to także zajęcia pozalekcyjne rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów. Do ich dyspozycji są nauczyciele prowadzący koła przedmiotowe ( plastyczne, teatralne, geograficzne, matematyczne, historyczne, informatyczne, fizyczne, SKS, fotograficzne i esperanto ). Szczególne miejsce w szkole zajmuje Samorząd Uczniowski. Opiekują się nim Grażyna Liberadzka i Gabriela Bobrzak. Poświęcają one swoim podopiecznym wiele czasu, inspirują do działania. Zawsze służą radą i pomocą. Wzorem lat ubiegłych powołano także Rzecznika Praw Ucznia.

    Kolejne lata to okres wzmożonej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Lata sukcesów i porażek. W 1997 r. zapada decyzja o zmianie patrona szkoły.

 

25.04.1997 r. - Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 50

imienia Królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

 

 


  Rok 1999 

Pierwszego września ówczesny Prezydent Warszawy – Marcin Święcicki
zakłada zatwierdzone aktem założycielskim Gimnazjum nr 57

 
Gimnazjum mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi.
W kolejnych latach powstają nowe pracownie, a wiele obiektów zostaje zmodernizowanych:

1999 - pracownia chemiczno-fizyczna
2000 - nowoczesna pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu, duży pokój nauczycielski, pokój do pracy naukowej dla grona pedagogów ze stanowiskami komputerowymi oraz gabinet reedukatorów. Unowocześniono zaplecze kuchenne, skomputeryzowano pracę biblioteki - udostępniono uczniom komputer z dostępem do Internetu.

Nawiązano ścisłą współpracę szkoły z DOSiR- em, aktywnie korzystamy z basenu, hali sportowej oraz innych obiektów rekreacyjnych, oddano do użytku boisko sportowe na świeżym powietrzu.

2001 - odnowienie sali gimnastycznej z nowoczesnym wyposażeniem, nowym zapleczem oraz pokojem dla nauczycieli wychowania fizycznego, położenie bezpiecznej (bezpoślizgowej) i estetycznej wykładziny w salach lekcyjnych i na korytarzach.

W wyniku sukcesów zespołu teatralnego szkoła otrzymała grant edukacyjny gminy Centrum na realizację programu autorskiego – „Wprowadzenie zajęć teatralnych do programu nauczania kształcenia zintegrowanego”.

2002 - poza wytężoną pracą dydaktyczną, poświęcony był działaniom związanym z patronką szkoły. Odbyły się interesujące wycieczki szlakiem Jadwigi : do Krakowa, Budapesztu i Wiednia. Przeprowadzono liczne konkursy: literackie, plastyczne (makiety zabytków historycznych, portretu Jadwigi i herbów stolic Polski), sportowe (turniej rycerski),ukazało się również specjalne wydanie gazetki szkolnej:  „GŁOS PIĘĆDZIESIĄTKI”

Rok 2003

Pierwszego listopada Przewodniczący Rady m. st. Warszawy – Wojciech Kozak
zakłada zatwierdzony aktem założycielskim Zespół Szkół nr 45.

W skład zespołu wchodzą: Gimnazjum nr 57 oraz Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi.

2005 - Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia Gimnazjum nr 57 zmienia swój status i otrzymuje nazwę
Gimnazjum Sportowego nr 57.
Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców podejmuje decyzję o wyborze Królowej Jadwigi na patrona gimnazjum.
2007 - Uchwałą Rady m. st. Warszawy z 27 września 2007 r. Gimnazjum Sportowe nr 57 otrzymuje imię Królowej Jadwigi.
2008 - zakończyła się rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 45.
Cała szkoła zostaje odnowiona, a w nowej części powstają m.in. pracownia komputerowa /projekt EFS/ i plastyczna, biblioteka z centrum multimedialnym /projekt EFS/, stołówka, nowoczesne sale lekcyjne, sekretariat, szatnie dla gimnazjum oraz przestronny, oszklony hol.

15.01.2009 - uroczystość przekazania sztandaru
Gimnazjum Sportowemu nr 57 im. Królowej Jadwigi
 


  

Kolejne lata w aktualizacji - wkrótce pojawi się dalszy ciąg historii szkoły !